Laman Utama

Daftar Masuk

ID PENGGUNA

KATA LALUAN


 KOLEKSI

Koleksi buku di Perpustakaan Tun Razak sehingga bulan September 2016 adalah seperti berikut:

 • Bahasa Melayu - 1108,780 buah buku
 • Bahasa Inggeris - 127,610 buah buku
 • Bahasa Cina - 41,242 buah buku
 • Bahasa Tamil - 22,296 buah buku

Bahan-bahan bacaan di Perpustakaan Tun Razak disusun di rak buku mengikut sistem pengkelasan 'Dewey Decimal Classification'. Sistem DDC mengkelaskan semula pengetahuan kepada 10 kelas utama sepertiberikut:

 • 000 - Perkara Umum
 • 100 - Falsafah dan Psikologi
 • 200 - Agama
 • 300 - Sains Sosial
 • 400 - Bahasa
 • 500 - Sains Tulen dan Matematik
 • 600 - Teknologi (SainsGunaan)
 • 700 - Seni Halus dan Hiasan
 • 800 - Kesusasteraan dan Retorik
 • 900 - Geografi dan Sejarah

Padatahun 1995, SISPUKOM atau Sistem Perpustakaan Berkomputer telah diperkenalkan di PerpustakaanTunRazak. Namun begitu, pada tahun 2011, sistem perpustakaan telah dinaiktaraf kepada sistem ILMU. Melalui sistem ILMU ini, antaranya menawarkan pencarian maklumat atas talian atau Online Public Access Catalog( webOPAC ) kepada pengguna.

Pencarian bahan dapat dilakukan melalui pemilihan perkara-perkara berikut:

 • Pengarang
 • Tajuk
 • Subjek
 • Siri
 • ISBN/ISSN
 • Tempat Penerbitan
 • Tahun Penerbitan
 • Nama Penerbit
 • Nombor Panggilan
joomla and drupal websites counter