Laman Utama

Daftar Masuk

ID PENGGUNA

KATA LALUAN


 MAKLUMAT KORPORAT PERPUSTAKAAN TUN RAZAK

OBJEKTIF

  • Menyambut cabaran kerajaan dalam melahirkan generasi yang berilmu dan bermaklumat di kalangan penduduk Perak amnya dan penduduk Ipoh Khasnya.
  • Mengumpul dan menyebar maklumat secara bersistem serta memberi perkhidmatan bercorak keilmuan dan riadah kepada penduduk-penduduk di sekitar Bandaraya Ipoh.

FUNGSI

  • Menubuh, melengkap, menyusun dan menyelenggarakan koleksi perpustakaan.
  • Mengembangkan dan menggalakkan pembacaan khususnya dalam Bahasa Malaysia.
  • Mengembangkan dan menggalakkan penggunaan buku-buku di perpustakaan untuk rujukan dan pinjaman tertakluk kepada pemeliharaan yang sempurna terhadap kehilangan atau kerosakan.
  • Memperolehi satu kumpulan lengkap buku-buk yang ada hubungan dengan Negeri Perak dan Negara Malaysia dalam satu koleksi khas.
  • Mengadakan perkhidmatan rujukan, bibliografi dan perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan.

RANCANGAN MASA DEPAN

  • Mengadakan ruangan Kafe di tingkat bawah perpustakaan.
  • Kedai buku dan peralatan.
  • Penjenamaan Semula Perkhidmatan Perpustakaan (Rebranding of Library Service.
  • Aspek penjenamaan semula mencakupi arena bertanya, belajar dan berkongsi, dimana ianya memberi fokus kepada perkongsian maklumat, dapatan dan pengagihan maklumat.
  • Percaturan pelbagai facet dimana ia bertujuan untuk:
    • Mempertingkatkan keupayaan.
    • Menambahkan kemampuan kearah inovasi.
    • Arena kepada penyelesaian masalah 'problem solving'.
    • Menerima bantuan ke atas cabaran.
    • Akses kepada maklumat terkini juga bantuan kemahiran.
    • Rangkaian atau rantaian kepada perkembangan individu.
  • Dalam ertikata lain yang digambarkan dengan 5A iaitu Accessibility, Availability, Adaptability, Accountability, dan Ability.
joomla and drupal websites counter