Laman Utama

Daftar Masuk

ID PENGGUNA

KATA LALUAN


 MAKLUMAT KORPORAT PERPUSTAKAAN TUN RAZAK

OBJEKTIF

 • Menyambut cabaran kerajaan dalam melahirkan generasi yang berilmu dan bermaklumat di kalangan penduduk Perak amnya dan penduduk Ipoh Khasnya.
 • Mengumpul dan menyebar maklumat secara bersistem serta memberi perkhidmatan bercorak keilmuan dan riadah kepada penduduk-penduduk di sekitar Bandaraya Ipoh.

FUNGSI

 • Menubuh, melengkap, menyusun dan menyelenggarakan koleksi perpustakaan.
 • Mengembangkan dan menggalakkan pembacaan khususnya dalam Bahasa Malaysia.
 • Mengembangkan dan menggalakkan penggunaan buku-buku di perpustakaan untuk rujukan dan pinjaman tertakluk kepada pemeliharaan yang sempurna terhadap kehilangan atau kerosakan.
 • Memperolehi satu kumpulan lengkap buku-buk yang ada hubungan dengan Negeri Perak dan Negara Malaysia dalam satu koleksi khas.
 • Mengadakan perkhidmatan rujukan, bibliografi dan perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan.

RANCANGAN MASA DEPAN

 • Mengadakan ruangan Kafe di tingkat bawah perpustakaan.
 • Kedai buku dan peralatan.
 • Penjenamaan Semula Perkhidmatan Perpustakaan (Rebranding of Library Service.
 • Aspek penjenamaan semula mencakupi arena bertanya, belajar dan berkongsi, dimana ianya memberi fokus kepada perkongsian maklumat, dapatan dan pengagihan maklumat.
 • Percaturan pelbagai facet dimana ia bertujuan untuk:
  • Mempertingkatkan keupayaan.
  • Menambahkan kemampuan kearah inovasi.
  • Arena kepada penyelesaian masalah 'problem solving'.
  • Menerima bantuan ke atas cabaran.
  • Akses kepada maklumat terkini juga bantuan kemahiran.
  • Rangkaian atau rantaian kepada perkembangan individu.
 • Dalam ertikata lain yang digambarkan dengan 5A iaitu Accessibility, Availability, Adaptability, Accountability, dan Ability.
joomla and drupal websites counter